Menu


Aanmelding en toelating

Op het Sint-Joriscollege hebben we drie verschillende brugklassen:

- mavo/havo
- havo/vwo
- vwo

Aanmelden kan met een mavo, havo of vwo advies. Dit advies dient ondersteund te worden met de gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

vwo-klas       advies basisschool is vwo
vwo/havo-klas  advies is vwo, vwo/havo of havo
havo/mavo*-klas         advies is havo/mavo* of mavo

*In plaats van mavo mag je ook lezen vmbo-theoretisch

Naast de normale inschrijving kunnen leerlingen zich ook aanmelden voor het project Kunst & Cultuur, Exact +, de Sportklas of het programma Topsport Talentschool (LOOT). Je kunt dit aangeven op het formulier en het gesprek tijdens de aanmelding is dan, indien mogelijk,  met mensen uit de verschillende programma’s.

Leerlingen met een speciale begeleidings- of hulpvraag, melden zich in de eerste week van februari aan (op afspraak). Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen aan m.vandongen@sghetplein.nl

De reguliere inschrijfdagen zijn in maart 2017.

De toelatingscommissie baseert zich bij plaatsing op het advies van de basisschool in maart. Wordt dit advies daarna door de basisschool bijgesteld dan baseert de toelatingscommissie zich bij plaatsing op het meest recente advies van de basisschool.

De beslissing van de toelatingscommissie wordt voor de meivakantie aan iedereen toegezonden.

 
Wij vinden het prettig als ouders samen met de leerlingen komen voor de aanmelding. Voor de inschrijving hebben we je BSN (BurgerServiceNummer) en het IBAN nummer van een van je ouder(s)/verzorger(s) nodig. Daarnaast moet je het aanmeldformulier meenemen dat je gekregen hebt op de basisschool (alleen voor leerlingen uit de regio Eindhoven). Leerlingen van buiten de regio, die dus geen formulier hebben ontvangen, willen we vriendelijk vragen om het BRIN-nummer van de basisschool mee te nemen.

 
Om ingeschreven te kunnen worden, moet je het volgende meenemen:
- je BSN (BurgerServiceNummer) 
- recente onderzoekgegevens die van belang zijn bij je begeleiding 
- het aanmeldformulier (als dit op de basisschool uitgereikt is)
- IBAN nummer van een van je ouder(s)/verzorger(s)
- kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl