Menu

Pilot bevorderingsnormen mavo 2/JX2T

Tijdens de algemene ouderavonden in september zijn de nieuwe bevorderingsnormen besproken.

Het doel van de nieuwe bevorderingsnormen is om leerlingen te motiveren om zo hoog mogelijke cijfers te behalen. Waar voorheen bij de bevorderingsnormen alleen gekeken werd naar het aantal berekende vijven worden nu alle cijfers meegenomen. De cijfers zeven of hoger compenseren de eventuele behaalde cijfers vijf of lager. Op deze manier willen we leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en beloond te worden voor cijfers hoger dan een zes.

Leerlingen kunnen per rapportcijfer plus- of minpunten verdienen afhankelijk van het behaalde cijfer per vak. In onderstaande tabel kunt u zien hoe de plus- en minpunten worden toegekend aan de rapportcijfers. In magister kunt u zien hoeveel plus- of minpunten er per vak behaald zijn (zie kolom rapport 4).

Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, wiskunde, economie, M&O, natuurkunde, scheikunde (in mavo 2: als nask), Latijn & Grieks (gymnasium), rekenen (vwo 3)

muziek, beeldende vorming, techniek, drama, LO, levensbeschouwing, rekenen.

rapportcijfer

plus-/minpunten

rapportcijfer

plus-/minpunten

3 of lager

-7

3 of lager

-4

4

-5

4

-3

5

-3

5

-2

6

0

6

0

7

2

7

1

8

4

8

2

9

6

9

3

10

8

10

4

N.B. Met specialisatievakken (Kunstklas, Sportklas en Exact+) zijn geen plus- of minpunten te behalen.

 

Leerlingen worden vervolgens aan het einde van het jaar bevorderd volgens onderstaande normering*:

 

Minder dan 0 punten

Niet bevorderd

0 tot en met 5 pluspunten

In bespreking

6 pluspunten of meer

Bevorderd *

* Conform de normering van het eindexamen mag er in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) maximaal 1x een vijf worden gescoord. Indien hier niet aan wordt voldaan komt een leerling in bespreking.

 

Door deze nieuwe bevorderingsnormen zal ons rapport er anders uitzien dan in voorgaande jaren. Op ieder rapport zal het aantal behaalde plus- en minpunten vermeld worden. Ook de inzetkwalificaties (O, T, V & G) die u van ons gewend bent, verdwijnen van het rapport. Zij maken plaats voor:

Organisatievermogen, hieronder verstaan we o.a. het volgende:

·      huiswerk in orde
·      spullen in orde
·      plannen (agenda)
·      werkt gestructureerd/overzichtelijk

Meedoen tijdens de les, hieronder verstaan we o.a. het volgende:

·      actieve (werk)houding
·      kritisch op huiswerk en leerwerk
·      betrokken

De mentor zal deze op het rapport vermelden indien hier echte noodzaak toe is.

Op deze manier willen we u niet alleen een cijferoverzicht geven bij het rapport, maar ook inzicht in hoe uw kind zich op andere gebieden en vaardigheden ontwikkelt.

Omdat dit een pilot betreft zijn de volgende afspraken gemaakt. De leerling mag geen nadelige gevolgen ondervinden van deze pilot en dit resulteert in de volgende afspraak.

Bevorderd naar het volgende leerjaar:

Pilot bevorderingsnorm

officiële bevorderingsnormen

bevorderd

bevorderd

in bespreking / niet bevorderd

bevorderd

bevorderd

in bespreking / niet bevorderd

 

 

In bespreking:

Pilot bevorderingsnorm

officiële bevorderingsnormen

in bespreking

in bespreking

in bespreking

niet bevorderd

niet bevorderd

in bespreking

 

Niet bevorderd naar het volgende leerjaar:

Pilot bevorderingsnorm

officiële bevorderingsnormen

niet bevorderd

niet bevorderd

            Voor mavo 2 geldt dan de volgende regeling:

Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, economie.

muziek, beeldende vorming, LO, levensbeschouwing, rekenen, techniek.

rapportcijfer

plus-/minpunten

rapportcijfer

plus-/minpunten

3 of lager

-7

3 of lager

-4

4

-5

4

-3

5

-3

5

-2

6

0

6

0

7

2

7

1

8

4

8

2

9

6

9

3

10

8

10

4

  N.B. Met specialisatievakken (Kunstklas, Sportklas en Exact+) zijn geen plus- of minpunten te behalen. 

 

 

 

       Leerlingen worden vervolgens aan het einde van het jaar bevorderd volgens onderstaande normering:

  

Minder dan 0 punten

Niet bevorderd

0 tot en met 5 pluspunten

In bespreking

6 pluspunten of meer

Bevorderd*

50 pluspunten of meer

Cum Laude

       * Conform de normering van het eindexamen mag er in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) maximaal 1x een vijf worden gescoord. Indien hier niet aan wordt            voldaan komt een leerling in bespreking.

 

 

De regels voor JX2T en JX3T zijn als volgt:

Nederlands, Engels, Frans (indien van toepassing), Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, natuurkunde.

rapportcijfer

plus-/minpunten

3 of lager

-7

4

-5

5

-3

6

0

7

2

8

4

9

6

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Leerlingen worden vervolgens aan het einde van het jaar bevorderd volgens onderstaande normering:

 

Minder dan 0 punten

Niet bevorderd

0 tot en met 5 pluspunten

In bespreking

6 pluspunten of meer

Bevorderd*

32 pluspunten of meer

36 pluspunten of meer

Cum Laude (zonder Frans)

Cum Laude (met Frans)

 

 

* Conform de normering van het eindexamen mag er in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) maximaal 1x een vijf worden gescoord. Indien hier niet aan wordt voldaan komt een leerling in bespreking.

 

 

 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, economie, aardrijkskunde, wiskunde, scheikunde, natuurkunde.

rapportcijfer

plus-/minpunten

3 of lager

-7

4

-5

5

-3

6

0

7

2

8

4

9

6

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen worden vervolgens aan het einde van het jaar bevorderd volgens onderstaande normering:

 

Minder dan 0 punten

Niet bevorderd

0 tot en met 5 pluspunten

In bespreking

6 pluspunten of meer

Bevorderd*

40 pluspunten of meer

Cum Laude

* Conform de normering van het eindexamen mag er in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) maximaal 1x een vijf worden gescoord. Indien hier niet aan wordt voldaan komt een leerling in bespreking.

 

 

 


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl