MenuSint-Joris Topsportacademie

In de SJTA (voorheen CTO onderwijsstructuur) worden leerlingen geplaatst uit de vwo-havo bovenbouw met een extreem hoge sportbelasting.

De structuur die we hier aanbieden kenmerkt zich doordat de leerlingen geen klassikale lessen meer volgen en in een apart lokaal geplaatst worden. Hier wordt het onderwijs
gedeeltelijk digitaal aangeboden, waardoor de leerstof voor een groot gedeelte zelfstandig wordt verwerkt. De leerlingen worden begeleid door een persoonlijke studiecoach. Daarnaast zijn vakdocenten beschikbaar om de leerling te ondersteunen.

RTO Zuid

De Regionale Topsport Organisatie in Brabant (RTO Zuid) zet zich in voor goede begeleiding en ondersteuning van (top)sporters met een NOC*NSF status en hun coaches in Brabant.

Onder RTO Zuid vallen de Instroomprogramma’s (voorheen Regionale Trainingscentra) en het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs).

Instroomprogramma’s staan onder regie van de sportbond en zijn voor talenten in de senioren -2 en -3 leeftijd. De eisen waaraan de programma’s moeten voldoen zijn hoog, aangezien het doel is dat deze talenten doorstromen naar een NTC of CTO. CTO Eindhoven is voor topsporters in de senioren en senioren-1 leeftijd. Centraal staat een fulltime trainingsprogramma, waarbij wonen, trainen en studeren op dezelfde locatie plaatsvindt. Het CTO biedt optimale faciliteiten op het gebied van onderwijs, medische voorzieningen, trainingsaccommodaties, huisvesting en maatschappelijke- en mentale begeleiding.

Het RTO Zuid werkt intensief samen met het Sint-Joriscollege.

Meer informatie over de Topsport Talentschool (LOOT), SJTC of SJTA, treft u aan op de website van onze school onder SPORT.
U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen aan topsport@sghetplein.nl

Volg ook Twitter @LOOTSintJoris.

Presentatie SJTA 2017


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl