Menu

Text/HTML

           OPEN DAG

28 JANUARI

09.30-13.00 UUR

 


Algemeen Rooster Agenda Groep8 Magister Cultuur Sport Techniek


Laatste nieuws

Maandag 28 en dinsdag 29 november hebben de informatieavonden voor groep 7/8 plaatsgevonden. Wat was het gezellig druk!

 

Leerlingen die graag meer willen weten van de Sportklas, Exact+ of de KunstKlas kunnen zich opgeven via deze website. Onder groep 8/belangrijke dagen tref je de verschillende inschrijfformulieren aan.
Geef je maar snel op dan zorgen wij dat er voldoende enthousiaste docenten klaar staan om jullie meer te laten zien!


Trots zijn wij te mogen melden dat Michiel Horikx, Wiecke van der Put en Linda Bijlaard alle drie zijn toegelaten tot de junior TU Delft! Gefeliciteerd met deze mooie uitdaging!

http://www.vodocenten.tudelft.nl/nl/docenten/excellentie/junior-tu-delft/


Donderdag 17 november presenteerde 28 leerlingen hun profielwerkstuk aardrijkskunde in de Raadszaal van de Gemeente Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad heeft hier een mooi artikel over geschreven!


Donderdag 20 oktober is de school gevisiteerd door een commissie van de cultuurprofielscholen. Zij hebben onderzocht of wij het predicaat ‘Erkende Cultuurprofielschool’ waarmaken.

Er hebben verschillende gespreksrondes plaatsgevonden met leerlingen, (kunstvak-) docenten, coördinatoren en de schoolleiding. De commissie was het er unaniem over eens dat wij in onze uitstraling, enthousiasme en onderwijsactiviteiten een echte cultuurprofielschool zijn. Dit houdt in dat we in ieder geval voor de komende vier jaar weer het predicaat ‘Erkende Cultuurprofielschool’ mogen voeren. Ze prezen het enthousiasme van docenten maar waren vooral heel lovend over de leerlingen die zij gesproken hebben.

 


Uiteraard hebben we ook dit jaar weer een aantal momenten waarop groep 7 en 8 leerlingen kennis kunnen maken met onze school. Als het goed is zijn de data al doorgegeven via de basisschool maar anders staan ze ook op deze website onder 'groep 8'. Uiteraard hopen we veel nieuwsgierige leerlingen te mogen begroeten!


Wat was het bijzonder, ontroerend en indrukwekkend...het bezoek van twee veteranen aan onze school. Na ontvangst van veteranen, hun familie en begeleiding van de Stichting 18 september, konden de leerlingen vragen stellen. De laatste groep leerlingen zijn afgelopen week in Bayeux geweest. Op de foto staan zij samen met raadslid van de gemeente Eindhoven mevrouw Schoumacher.Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl