Menu

Text/HTML

OP ‘T JORIS DOET IEDERE leerling er toe!

Algemeen Rooster Agenda Groep8 Magister Cultuur Sport Techniek


Laatste nieuws

De Ouderraad van het Sint-Joriscollege nodigt u hierbij van harte uit voor een thema-avond over huiswerk(begeleiding) op dinsdagavond 15 november 2016.

Net als afgelopen jaren organiseren wij deze informatiebijeenkomst, samen met de school, rondom het verschijnen van het eerste rapport. Want nu de eerste maanden van dit schooljaar er op zitten, wordt langzaam maar zeker duidelijk hoe uw kind het doet op school. En ook hoe het gaat met het maken en leren van huiswerk. Deze thema-avond is vooral bedoeld voor ouders van leerlingen van de brugklassen en de overige onderbouwklassen, maar ook andere ouders zijn van harte welkom.11 oktober zijn wij aanwezig tijdens het Kennisfestival Brainport. Hier zal tevens het convenant van de Brainportscholen worden getekend in het bijzijn van onze directeur Peter van den Eijnde.

Meer informatie http://www.brainport.nl/evenementen/kennisfestival-leren-in-brainport


Op 7 november hebben alle medewerkers van Scholengroep Het Plein een studiedag. Dit betekent dat de leerlingen deze dag vrij zijn.

Deze dag staat in het teken van ICT. Voor meer informatie over deze ICT-praktijkdag waarvoor ook u zich kunt aanmelden verwijzen we naar http://www.ictdag.nl/2Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl